Det händer mycket just nu kring vår verksamhet. Vi har nyligen anställt två nya lastbilschafförer för att kunna möta efterfrågan från våra kunder. Vi befinner oss i en bransch med hård konkurrens och där marginalerna pressas till det yttersta. Vår strategi är inte att konkurrera på pris utan på erbjuda våra kunder god service, detta är och förblir vårt mål även i framtiden. För att kunna erbjuda god service så gäller det att våra lastbilschafförer håller sig inom tidsramarna. Förseningar uppstår lätt, speciellt vintertid under dåliga väderförhållanden med halka ute på vägbanan. Våra lastbilschafförer kör långa sträckor både inom Sverige och Norge och därför är det viktigt att vi upprätthåller en såpass hög säkerhet som möjligt.

Vi utrustar våra lastbilar med led extraljus

I måndags den 31:a Juli tog vi ett viktigt beslut på vårt styrelsemöte. Vi tog beslut att utrusta hela vår lastbilsflotta med ny belysning som kommer att hjälpa våra förare vid kvällskörningar. De nya lamporna ska monteras vid förarhytten och innefattar både 4 till 5 kraftfulla extraljus och även en kompletterande led extraljusramp som förbättrar sikten längst intill vägrenen. God belysning är väldigt viktigt nattetid när sikten är dåligt på grund av dåliga väderförhållanden såsom regn eller dimma.

Anledningen till at vi valde både extraljus och extraljusramp på respektive fordon var för att uppnå en komplett ljusbild. Många lastbilschafförer klagar ofta att ljuset antingen lyser bra på bredden eller bara på längden med dålig sikt intill vägrenen som följd. Genom att vi nu monterar både extraljus och ramp så uppnår vi ett betydligt bättre resultat.